Alltid resurser och kunskaper
Lindbergs Energi och VVS AB tar fram energisnåla VVS-tekniska lösningar. De är även mycket skickliga på projektledning och byggledning och de har ett brett nätverk av nära samarbetspartners vilket gör att de kan hjälpa alla, från privatpersoner och små företag till stora jättar och kommuner. Här finns alltid resurser och kunskaper.
Lindbergs Energi och VVS AB startades 2008 av Esbjörn Lindberg med Peder som anställd. Förra året anställde de ytterligare två personer, Robin och Linda och de har även två anställda i ett tillhörande men fristående bolag i Södertälje. Företagets stora styrka är industriapplikationer och de erbjuder i första hand projektering, konstruktion och projektledning inom energi, VVS och ventilation. De har även stora kunskaper och erfarenheter av projektledning och byggledning.
- Sådana projekt är väldigt utvecklande, särskilt om vi får vara med i förstudien och rita och sedan fungera som projektledare vid utförandet och vara med vid besiktning och allt. Då får vi också omedelbar feedback, säger Esbjörn.

Företaget jobbar även med energideklarationer, besiktningar och kalkyler där de till exempel hjälper entreprenörer med kalkyler för anbud. Det har också blivit en hel del energiutredningar, bland annat har de hjälpt Statoil här i stan som hade betalat för mycket för värme i åtta år och de gör en del utredningar med värmekamera i hus där det drar eller går åt mycket energi. Deras skicklighet och stora nätverk kombinerat med ärlighet och rakhet om vad de kan och inte kan, gör att kunderna kommer tillbaka och kundbredden har ökats från att enbart bestå av industrier till att även bestå av andra företag och flera kommuner i inlandet och de är etta på ramavtal med Umeå kommun.

Eftersom företaget arbetar i nätverk kan de ta på sig i princip vad som helst. I nätverket finns alltid resurser och kunskaper, vilket bidragit till företagets framgång. En annan bidragande faktor är den kompetenta personalen som hela tiden fortbildas och är självgående.
- Personalen är mitt största kapital, säger Esbjörn. Utan dem vore det här värdelöst. Om personalen trivs fungerar företaget och eftersom vi inte är allt för stora blir chefen mer som en i gänget och vi kan stötta varandra och lösa mycket vid fikabordet istället för att ha officiella möten

Lindbergs Energi och VVS AB

Bransch:
VVS/Energi/Konsult

Telefon: 070-2197769


Email:
e.lindberg@lindbergsvvs.se

Hemsida:
www.lindbergsvvs.se

Adress:
Lindbergs Energi och VVS AB
Storgatan 28
92131 Lycksele
5 senaste företagen